INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Kroužek zahájí činnost v úterý 19. 9. 2017. Scházet se budeme tedy každé úterý ve 14 hodin v prostoru před SMT.

Žáci budou fotografovat především vlastními fotoaparáty. V průběhu kurzu budou seznámeni se základy fotografování a manipulací s digitální zrcadlovkou, se kterou si budou moci vyzkoušet také pořizování snímků.

Snímky určené k publikaci na našich stránkách můžete posílat vedoucí kroužku na emailovou adresu ondrusova@zsmirova.net nebo je mohou děti nosit na USB flash disku osobně o přestávkách v době vyučování.


Organizace školního roku 2017-2018

V době prázdnin se kroužek nekoná.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny: od 5. 3. do 11. 3. 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny: od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018